Järjestökartoitus 2017

https://link.webropolsurveys.com/S/0A3C8E73D2C21E0A

Tämä linkki johtaa Etelä-Pohjanmaan järjestöille ja yhdistyksille suunnattuun kartoituskyselyyn niiden vuoden 2017 toimintaan liittyen.
Kartoituskyselyn tarkoituksena on koota ajankohtaista tietoa Etelä-Pohjanmaan järjestöistä ja yhdistyksistä. Tietoa hyödynnetään E-P:n Järjestöt mukana muutoksessa -hankkeen toiminnan suunnitteluun, sekä antamaan työkaluja järjestöjen ja yhdistysten vaikuttamistyöhön ja sote- ja maakuntauudistusvalmisteluun liittyvään päätöksentekoon.

Kysely on järjestökohtainen ja siihen vastaaminen edellyttää syvällistä tietämystä yhdistyksen/järjestön toiminnasta ja hallinnosta. Toive on, että vastaukset antaisi henkilö, joka parhaiten tuntee yhdistyksen/järjestön vuoden 2017 toiminnan (esim. toiminnanjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja). Osa taustoittavista kysymyksistä liittyy myös vastaajan henkilöön, sekä toimintaan yhdistyksessä/järjestössä.

Vastausaika kyselyyn vaihtelee huomattavasti yhdistyksen/järjestön toiminnan laajuudesta riippuen, alle kymmenestä minuutista jopa 25 minuuttiin. Kyselyyn vastaaminen voi kuitenkin antaa ajatuksia myös oman toiminnan kehittämistyöhön, ja voi auttaa jäsentelemään oman yhdistyksen asemaa suhteessa muuhun järjestökenttään sekä sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun.

Vastaajaan, yhdistykseen/järjestöön tai kohderyhmään viittaavia suoria tai välillisiä tunnistetietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman vastaajan erillistä lupaa. Aineisto voidaan kuitenkin luovuttaa tutkimuskäyttöön tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeen mukaisesti anonymisoituna.